Brand

Als eigenaar hebt u er alle belang bij om uw woning te verzekeren voor de nieuwwaarde. En als huurder, moet u uw huurderaansprakelijkheid vrijwaren…
Onder de noemer Brandverzekering schuilt een contract dat vele mogelijke schadegevallen dekt die uw patrimonium bedreigen. Denken we maar aan explosies, storm, overstroming, bevroren waterleidingen, waterschade …

Het doel van deze verzekering is om toe te laten dat:

  • de verzekerde eigenaar een vergoeding krijgt die voldoende is om het verzekerde goed te repareren, te verbouwen, te herbouwen of een ander gebouw aan te kopen bij een schadegeval dat voorzien is in de contractvoorwaarden;
  • de verzekerde huurder kan genieten van de dekking in de polis om zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de eigenaar te vrijwaren;
  • beiden een schadevergoeding verkrijgen die toelaat om de inboedel te herstellen of te vervangen ingeval zich een schadegeval voordoet dat gewaarborgd is onder het contract.

Wij bieden u een gratis schatting van uw woning door een deskundige. Dit zal voorkomen dat uw pand over (of onder) verzekerd is. We kunnen naast uw woning ook uw inboedel verzekeren, en indien gewenst, kunnen we ook uw kunstcollectie en / of juwelen beschermen tegen alle risico’s. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.