Diefstal

Zeker met het vrij verkeer van goederen en diensten in Europa, en het feit dat ons landje tot de transitlanden behoort lopen we thuis allemaal het risico dat er weleens wordt ingebroken. Helaas geldt dit bovendien nog meer voor bedrijfsgebouwen. Vaak geldt er geen (na de kantooruren en tijdens weekends en vrije verlofdagen) permanente aanwezigheid en zijn ze in alleenstaande industrieparken gelegen.

Dat maakt van uw fabriek of kantoorgebouw een prooi voor mensen met slechte bedoelingen.
Zelfs als uw gebouwen voorzien zijn van een alarmsysteem kan er in enkele minuten al heel wat ontvreemd worden.

Het beste is dan ook uw machinepark en uw bedrijfsvoorraden te beschermen door middel van een aangepaste verzekering. Een verzekering Diefstal dekt zowel inbraken met of zonder geweld en natuurlijk ook de schade veroorzaakt tijdens het indringen van uw gebouwen.