Diefstal

Met een Polis Diefstal wilt u uw vermogen beschermen tegen diefstal. Daarbij maakt het niet uit of het om een huisvredebreuk gaat of een inbraak met geweld. Het is nooit aangenaam om “ongewenste bezoekers” over de vloer te krijgen, maar onze diverse formules kunnen in ieder geval de gevolgen van hun bezoek verzachten.

Er zijn ook hier verschillende mogelijkheden: u kan een contract afsluiten dat de totale waarde dekt van de ontvreemde goederen (dus 100% terugbetaling van de ontvreemde goederen gegarandeerd) of gedeeltelijk (bijvoorbeeld 50% terugbetaling ervan).

Andere factoren die de verzekeringspremie be├»nvloeden zijn de inplanting van uw gebouw (staat het los gebouwd of niet), de aan of afwezigheid van een alarmsysteem en of het permanent bewoond is of niet. In sommige contracten, kunt u optioneel kiezen om ook uw juwelen en andere waardevolle stukken al of niet in de polis op te nemen (zie ook alle verzekeringsrisico’s).