Rechtsbijstand

De optie Rechtsbijstand bij sommige polissen zoals de BA Auto of de BA Familie komen slechts tussen in zaken die verband houden met het betreffend object/ waarborg.

Het belangrijkste doel van een verzekering Rechtsbijstand is de schade die door de verzekerde geleden werd bij de verantwoordelijke ervoor terug te vorderen. Er zijn verschillende polissen Rechtsbijstand die u op alle vlakken zullen bijstaan: echtscheiding, fiscale geschillen, sociale geschillen …

We doen vaak beroep op ARAG voor dit soort polissen. Rechtsbijstand is immers een zaak voor specialisten. En dat is wat ARAG doet. Deze maatschappij biedt uitsluitend polissen Rechtsbijstand aan. Op dat vlak hebben ze dus een ongeƫvenaarde expertise en ervaring. U wordt bijgestaan door specialisten in hun vakgebied. ARAG is ook een onafhankelijke maatschappij omdat zij niet gelieerd is met andere verzekeringsmaatschappijen.

U hoeft dus niet te vrezen voor belangenconflicten. De specialisten van ARAG verdedigen enkel uw belangen.