Verzekering alle risico’s

U beschikt over mooie sieraden thuis die u nog geërfd hebt van uw moeder, maar deze worden ontvreemd. U schonk uw partner een bontjas maar deze werd beschadigd bij een val; tijdens werken aan het huis brak u een venster…

De Verzekering “Alle risico’s” dekt alle schadegevallen die u overkomen in uw woning.

Dat kan onder andere gaan schade of verlies/diefstal van juwelen, kleding, computers, maar ook schilderijen of andere kunstwerken. Dit soort verzekering kan ook worden onderschreven voor in aanbouw zijnde woningen (Alle Bouwplaats Risico’s) of voor uw Woning (All Risico’s Woning).